Date ale responsabilului

 • Identitatea responsabilă:  IMPORTACIÓN RECAMBIOS O.P., S.L.
 • Nume comercial:  IMOP
 • NIF/CIF:  ESB80553258
 • Direcţie:  C/ Sierra de Guadarrama. 28500 Arganda del Rey (Arganda del Rey)
 • E-mail: [email protected]
 • Inregistrata in Registrul Mercantil  din Madrid, în volumul 7983, cartea 0, folio 73 și fila M-128951, la 17-05-1994

În acest spațiu, utilizatorul poate găsi toate informațiile referitoare la termenii și condițiile legale care definesc relațiile dintre utilizatori și noi ca responsabili pentru acest site web. În calitate de utilizator, este important să cunoașteți acești termeni înainte de a continua navigarea.

IMOP (IMPORTACIÓN RECAMBIOS O.P., S.L.), în calitate de responsabil pentru acest site web, își asumă angajamentul de a procesa informațiile utilizatorilor și clienților săi cu garanții depline și de a respecta cerințele naționale și europene care reglementează colectarea și utilizarea datelor personale ale utilizatorilor.

Prin urmare, acest site web respectă cu strictețe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (RGPD), precum și Legea 34/2002, din 11 iulie , Serviciile societății informaționale și comerțului electronic (LSSICE sau LSSI).

Condiții generale de utilizare

Aceste Condiții Generale reglementează utilizarea (inclusiv simplul acces) a paginilor web, a membrilor site-ului IMOP, inclusiv a conținutului și serviciilor puse la dispoziție în acestea. Orice persoană care accesează web-ul, https://www.imopsl.com („Utilizatorul”) este de acord să se supună Condițiilor Generale în vigoare în orice moment ale portalului https://www.imopsl.com.

Datele personale pe care le colectăm și cum le facem

Citeste Politica de Confidențialitate .

Angajamente și obligații ale utilizatorilor

Utilizatorul este informat și acceptă că accesul la acest site web nu implică, în niciun fel, începutul unei relații comerciale cu IMOP. În acest fel, utilizatorul este de acord să utilizeze site-ul web, serviciile și conținutul acestuia fără a încălca legislația actuală, buna-credință și ordinea publică.

Este interzisă utilizarea site-ului web în scopuri ilegale sau dăunătoare sau care, în orice mod, poate provoca daune sau poate împiedica funcționarea normală a site-ului web. În ceea ce privește conținutul acestui site, este interzis:

 • Reproducerea, distribuirea sau modificarea acestuia, în totalitate sau parțial, cu excepția cazului în care aveți autorizația noastră ca proprietari legitimi;
 • Orice încălcare a drepturilor furnizorului sau ale noastre ca proprietari legitimi;
 • Utilizarea acestuia în scopuri comerciale sau publicitare.

În utilizarea web-ului, https://www.imopsl.com, utilizatorul este de acord să nu efectueze nici un comportament  care ar putea deteriora imaginea, interesele și drepturile IMOP sau ale terților sau care ar putea deteriora, dezactiva sau supraîncărca portalul https://www.imopsl.com sau care ar împiedica, în orice mod, utilizarea normală a web-ului.

Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că măsurile de securitate ale sistemelor informatice de pe Internet nu sunt pe deplin fiabile și că, prin urmare https://www.imopsl.com nu poate garanta inexistența malware-ului sau a altor elemente care pot provoca modificări ale sistemelor informatice ale utilizatorului (software și hardware) sau ale documentelor și fișierelor electronice ale acestora, deși punem toate mijloacele necesare și măsurile de securitate corespunzătoare pentru a evita prezența acestor elemente dăunătoare.

Masuri de securitate

Datele cu caracter personal comunicate de utilizator către IMOP pot fi stocate sau nu în baze de date automatizate, a căror proprietate corespunde exclusiv IMPORTACIÓN RECAMBIOS O.P., S.L., asumând toate măsurile tehnice, organizatorice și de securitate care garantează confidențialitatea, integritatea și calitatea informațiilor conținute în conformitate cu prevederile reglementărilor actuale privind protecția datelor. Comunicarea între utilizatori și https://www.imopsl.com folosește un canal sigur, iar datele transmise sunt criptate grație protocoalelor https, prin urmare, garantăm cele mai bune condiții de securitate, astfel încât să fie garantată confidențialitatea utilizatorilor.

Platforma de rezolvare a conflictelor

De asemenea, punem la dispoziția utilizatorilor platforma de soluționare a litigiilor furnizată de Comisia Europeană și care este disponibilă la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

În virtutea Legii proprietății intelectuale, reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv metoda de a le pune la dispoziție, în întregime sau parțial, conținutul acestei pagini web, în scopuri comerciale, în orice mediu, sunt interzise în mod expres. orice mijloace tehnice, fără autorizarea IMOP. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de IMOP.

Utilizatorul știe și acceptă faptul că întregul site web, care conține, dar nu exhaustiv, textul, software-ul, conținutul (inclusiv structura, selecția, aranjarea și prezentarea acestora), fotografiile, materialul audiovizual și grafica, este protejat de mărci comerciale, drepturi de autor și altele drepturi legitime, în conformitate cu tratatele internaționale la care Spania este parte și alte drepturi de proprietate și legile Spaniei.

În cazul în care un utilizator sau o terță parte consideră că a existat o încălcare a drepturilor lor legitime de proprietate intelectuală din cauza introducerii anumitor conținut pe web, trebuie să notifice IMOP circumstanța menționată, indicând:

 • Datele cu caracter personal ale părții interesate care deține drepturile presupuse încălcate sau indică reprezentarea cu care acționează în cazul în care cererea este prezentată de un alt terț decât cel interesat.
 • Indicați conținutul protejat de drepturile de proprietate intelectuală și localizarea acestora pe web, acreditarea drepturilor de proprietate intelectuală indicate și o declarație expresă în care partea interesată este responsabilă pentru veridicitatea informațiilor furnizate în notificare.

Excluderea garanțiilor și responsabilitatea

IMPORTACIÓN RECAMBIOS O.P.S.L. (IMOP) nu acordă nicio garanție și nu este responsabilă, în niciun caz, pentru daunele de orice natură care ar putea fi cauzate de:

 • Lipsa disponibilității, întreținerii și funcționării eficiente a web-ului, a serviciilor și a conținutului acestuia;
 • Existența de programe malware, programe malware sau dăunătoare în conținut;
 • Utilizarea ilicită, neglijentă, frauduloasă sau contrară prezentei notificări legale;
 • Lipsa legalității, calității, fiabilității, utilității și disponibilității serviciilor furnizate de terți și puse la dispoziția utilizatorilor pe site.
 • Furnizorul nu este răspunzător în niciun caz pentru daunele care ar putea rezulta din utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a acestui site web.

Legislație și jurisdicție aplicabilă

În general, relațiile dintre IMOP și utilizatorii serviciilor sale telematice, prezente pe acest site web, sunt supuse legislației SPANIEI și instanțelor și tribunalelor din Arganda del Rey.

A lua legatura

În cazul în care orice utilizator are întrebări cu privire la aceste condiții legale sau orice comentariu pe portal https://www.imopsl.com, rugăm să se adreseze la [email protected] .

Notificarea legală a fost actualizată pentru ultima dată pe 24.03.2022.

Start typing and press Enter to search